Humus in Onderwijs

HUMUS in Onderwijs heeft veel expertise op het gebied van onderwijs. Wij helpen scholen met hun groepsdynamische processen, strategieontwikkeling, verdieping en persoonlijke ontwikkeling.

Zowel leerlingen, docenten en directies zijn bij ons op het juiste adres om op een ervaringsgerichte wijze extra ondersteuning te krijgen. We werken binnen het Basisonderwijs, (Speciaal) Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Beroepsonderwijs.

Op de onderstaande pagina's kunt u meer vinden over de programma's die wij aanbieden.

 

 

Voor vragen over onze werkwijze en programma's kunt u contact opnemen met Cornelis Vreeken.

 


 
Ervaring

Wij hebben als team van het Van Lodenstein College locatie Ede de positieve aanpak van
HUMUS al een aantal keer mogen ervaren. Op onze school voor Praktijkonderwijs is het
van (extra) groot belang dat de klas een veilige plek is voor leerlingen.
HUMUS heeft in meerdere klassen op professionele wijze een rol gespeeld in het verbeteren
van het samenhorigheidsgevoel. Dat hebben we ook zo ervaren toen we als team bij
HUMUS gewerkt hebben aan teambuilding.
De medewerkers van HUMUS weten in een schitterende omgeving de juiste snaar te raken.
Management Van Lodenstein College, locatie Ede