Adventure Education

Adventure Education

Wij zijn ervan overtuigd dat de groepsdynamiek bepaald wordt door de persoonlijkheden van hen die deel van het team uitmaken. Niet iedereen communiceert binnen de groep, of het team even gemakkelijk met zijn leidinggevende, collega of leerling. Het is er veelal ook niet veilig genoeg voor om te zeggen wat je denkt of te vragen naar wat je wilt weten.  Als leerkracht of leidinggevende wil je hier wel aan werken maar besef je ook dat hulp van buiten af dit proces kan versnellen en verdiepen. Daarom biedt HUMUS Adventure Education aan.

Wat is Adventure Education?

Kort gezegd, leren door te doen. Onze facilitator neemt het team mee naar buiten, in een schitterende outdoor omgeving, om samenwerkingsactiviteiten uit te voeren. De facilitator analyseert het groepsgedrag wanneer het team samenwerkt om bepaalde doelen te halen. Door op het gedrag van zowel de individuele teamleden, als het team zelf te spiegelen en feedback te geven op elkaar leert iedereen beter samenwerken, luisteren, communiceren en leidinggeven. Leren doe je tenslotte door te reflecteren.

Waarom outdoor teambuilding?

Door mensen uit hun eigen omgeving te halen en buiten te laten zijn, komen ze dichter bij zichzelf. Wanneer een team met mensen uit hun werkomgeving worden gehaald, leren ze elkaar op een andere manier kennen. Door samen activiteiten uit te voeren in de buitenlucht, ongeacht de weersomstandigheden, ziet men van elkaar hoe er in bepaalde situaties wordt gereageerd. Je krijgt door met elkaar buiten te zijn een heel andere groepsdynamiek. Lees meer over outdoor teambuilding.

Waarom teambuilding bedrijven?

Om een team te laten samenwerken is het belangrijk dat collega’s hun eigen en elkaars betere en mindere eigenschappen, hun kwaliteiten en kwetsbaarheden kennen. Daarnaast is het belangrijk dat iedere collega zijn of haar kwaliteiten kan inzetten en er een beroep op wordt gedaan. Zodanig dat hij of zij optimaal functioneert en zich daar comfortabel bij voelt. Wanneer een lid van het team of het team in zijn geheel, niet meer optimaal functioneert, is teambuilding voor bedrijven een goede oplossing.

Waarom teambuilding in het onderwijs?

Om een team leerkrachten te laten samenwerken is het belangrijk dat collega’s hun eigen en elkaars kwaliteiten en kwetsbaarheden kennen. Alleen dan kunnen ze elkaar ondersteunen bij pedagogische of didactische vraagstukken waarbij leerlingen centraal staan en niet eventuele onderlinge rivaliteit. Daarbij is het belangrijk dat iedere collega zijn of haar kwaliteiten kan inzetten en er een beroep op wordt gedaan door de schoolleiding zodat hij of zij optimaal functioneert en zich comfortabel voelt. Wanneer een lid van het team of het team in zijn geheel, niet meer optimaal functioneert, of juist wel goed functioneert is teambuilding voor het schoolmanagement, teamleiders of leerkrachten bij HUMUS een goede (onderhouds-) investering.

Wat gaan we doen?

De locatie van HUMUS is midden in de uiterwaarden van de Betuwe waar we veel ruimte hebben om samenwerkingsactiviteiten te ontplooien. Buitenactiviteiten zijn goed voor de mindset, maar ook voor het lichaam. Afhankelijk van de mensen, thema’s, leerdoelen, ambities, bepalen we een aantal  samenwerkingsactiviteiten die de groep met onze facilitator gaat uitvoeren. De invulling van de samenwerkingsprogramma’s verschilt dus bij iedere groep, de basis gaat om samenwerken, vertrouwen, communicatie en inzage in de groepsdynamiek. Tijdens de activiteiten kan de facilitator  deelnemers uitnodigen om verschillende rollen te oefenen om hen daarmee bewust te laten worden van gedrag van zichzelf en het effect daarvan op anderen en het effect van gedrag van anderen op henzelf. Door reflectie, feedback en spiegelen krijgt elk teamlid meer en meer herkenning en erkenning in de groepsdynamiek en ontstaat er, als het veilig is, ruimte om ‘nieuw’ gedrag te verkennen.

We doen dit voor teams van organisaties en bedrijven, scholen en klassen die onveilig zijn of juist excellent opereren en beseffen dat dit continue onderhoud vraagt.

Wat levert het op?

Ervaringsleren beklijft! Een dag heerlijk met elkaar buiten bezig zijn, plezier hebben en tegelijk verdiepen, groeien en verbeteren. Maar ook een groep collega’s en / of leerlingen die na een aantal weken nog praten over wat ze geleerd hebben en dat in de praktijk brengen.

Het beste uit jezelf en je team halen? Kom naar HUMUS voor Adventure Education.

Teambuilding Gelderland

Gelderland is de grootste provincie van Nederland voor wat betreft de oppervlakte. De meer dan 2 miljoen inwoners delen daarbij een prachtig stuk natuur. Zowel heide, bos als rivieren en uiterwaarden zijn aanwezig. Al deze natuur is uitermate geschikt voor het ontplooien van teambuilding activiteiten. HUMUS heeft een eigen locatie in de uiterwaarden van de Waal bij IJzendoorn, maar kan ook uw kant op komen.

Daarnaast heeft HUMUS de ambitie om voor lokale organisaties te werken. Waarom zou je teambuilding buiten Gelderland zoeken als het ‘om de hoek’ kan. Lees meer over teambuilding Gelderland.