HUMUS voor directie

Waarom!
Leiding geven aan een school of aan een team is iets wat energie kost en energie oplevert. HUMUS helpt directies om een goede balans te krijgen door middel van diverse programma's. Thema's waar teams mee worstelen worden eerlijk onder ogen gezien. Daarop zetten we een heldere koers uit en maken we optimaal gebruik van de kwaliteiten in het managementteam.

 

Wat?
HUMUS helpt directieteams op diverse wijze. Bij de onderstaande programma's zal steeds overleg zijn om zoveel mogelijk maatwerk te leveren en zo concreet mogelijk te acteren.

We helpen het management door middel van de volgende programma's:

  • Intensieve kennsismaking: de tijd nemen voor elkaar en kwaliteiten en kwetsbaarheden bespreekbaar maken zijn ingrediënten voor een stabiele basis in het managementteam. Een basis van vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. In een actief dagprogramma zoeken we de verdieping in het kennen van elkaar en het effectief samenwerken. Voornemens worden omgezet in concreet gedrag.
  • Strategiesessies: welke kant gaat de school op? Hoe geven we concrete invulling aan ons schoolplan? Welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkeheden zijn er én liggen die op de juiste plek? Op welke manier realiseren we betrokkenheid op het schoolbeleid bij teamleden en bij ouders? En veel meer andere thema's waarbij wij uw proces op ontspannen en constructieve wijze begeleiden.
  • Schoolleidersregister: voor veel basisschooldirecteuren een hele opgave. Geregistreerd blijven; de schoolbanken weer in; geconfronteerd worden met veel leerstof waarvan de toegevoegde waarde niet altijd helder is. Om zo effectief mogelijk toch weer te registreren is er de informele leerroute. In samenwerking met ECM Dialoog verzorgen wij deze route. Meer informatie.
  • Individuele coaching: HUMUS helpt directieleden ook met hun persoonlijke thema's. Persoonlijk en werkgerelateerd zijn vaak nauw met elkaar verweven. We coachen u en / of uw team graag op thema's als leiderschap, samenwerken, feedback geven en ontvangen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid.... enz......! HUMUS helpt u graag ervaringsgericht hiermee te expirimenteren.


Voor wie?
Directeuren, teamleiders en alle leidinggevenden binnen het PO, VO, MBO en HBO.

Voor meer informatie, een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden te verkennen of andere vragen; neem gerust contact op met Cornelis Vreeken.