Business

Continue verbetercultuur
Waarom!
Omdat lerende organisaties waar medewerkers zich kunnen en mogen ontwikkelen buitengewone resultaten behalen. Alleen als u continue verbeterd en uw collega’s structureel uitnodigt om over hun bedrijfsprocessen na te denken krijgt u:
• inspirerende managers;
• vitale medewerkers;
• excellente organisatieprocessen;
• loyale stakeholders.
Da’s één groot avontuur! Want je bent nooit klaar en blijft onderweg met elkaar.
 
Wat
Bij continue verbeteren helpen we de opdrachtgever eerst met het duidelijk krijgen van wat bereikt moet worden en in hoeverre hij / zij zelf bereid is te veranderen. Als dit helder is interviewen we de medewerkers om hun perspectief te kennen en hen te betrekken. We verwerken de uitkomst in een voor iedereen leesbaar verslag waarin we ook relevante aanbevelingen doen. 
Bij de start van het continue verbeteren zorgen we ervoor alle ingrediënten er zijn om te kunnen starten.
   
In het continue verbeterproces gebruiken we altijd ervaringsgerichte tools. We gaan praktisch aan de slag en leren van elkaar. Veelal beginnen we met een startevent op onze outdoor locatie en maken we ‘echt’ kennis met elkaar! We werken eerst aan de veiligheid die nodig is om te durven veranderen.
Binnen deze veiligheid gaan we met elkaar aan het werk. Hetzij met het duidelijk maken van de organigram, Taken Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden. Maar ook met het elimineren van de 7 + 1 verspillingen met behulp van Value Stream Mapping en het maken van spaghetti diagrammen. Zijn we onderweg dan gebruiken we verbeterborden, de six sigma en 8-D methodiek en brengen we iedereen in beweging met 5S’en. En omdat continue verbeteren continue leren is gaan we actief aan de slag met de cross skilling matrix.
 
Voor wie?
HUMUS faciliteert bedrijfseigenaren, bestuursleden, directeuren, managers en medewerkers, alleen of in teams, in de zoektocht naar een continue verbetercultuur.
Vaak omdat dat ‘broodnodig’ is, soms omdat het goed gaat met het bedrijf maar vanuit het besef dat continue verbeteren blijvend gevoed moet worden. Soms zelfs  van buitenaf. 
Wie leert groeit | wie groeit raakt geïnspireerd | wie geïnspireerd is durft gedrag en omgeving te veranderen | wie dat durft…...!
 
 
Ervaringen

Hendrik Groeneveld
Cornelis is een facilitator die het maximale uit mensen kan halen op een natuurlijke manier. Hij weet mensen zodanig te stimuleren dat deze mensen vanuit hun eigen kracht groeien. Hierdoor en door zijn innovatieve geest is het een prettig persoon om mee te brainstormen en mee samen te werken.

Frank Dotman
Cornelis bezit de gave om de groei in de markt te zien, de juiste plannen te smeden, de verkoop daadwerkelijk te realiseren, en de interne organisatie achter de plannen te krijgen. Lean Management is daarbij een van de drijvende krachten die Cornelis uitstekend begrijpt en heel goed kan inzetten. Dat levert zeer loyale klanten op die vervolgens uit eigenbelang met hem zaken blijven doen.