HUMUS voor docenten

Waarom!
Wilt u, als docent, graag

 • Effectiever samenwerken met uw team?
 • Met meer zelfvertrouwen voor de klas staan?
 • Bewuster uw hulp aan zorgleerlingen inzetten?
 • Concreter invulling geven aan het thema feedback geven en feedback ontvangen?
 • Meer grip krijgen op de groepsdynamiek in uw klas?
 • Werken aan uw persoonlijke ontwikkeling?


Dan helpt HUMUS u graag verder. Onze facilitators hebben ruime ervaring in het onderwijs en faciliteren enthousiast uw zoektocht.


Wat?
HUMUS heeft een breed aanbod aan programma's voor docententeams, vaksecties en individuele docenten. Programma's worden altijd op maat gemaakt met daarin verweven de thema's die uitgediept moeten worden. Aan de hand van de methodiek van het ervaringsleren bieden wij de volgende programma's aan:

 • Teambuildingsdagen: leer elkaar écht kennen, op verrassende wijze. Met diverse activiteiten op ons outdoorterrein zullen patronen herkent worden, zal er gezocht worden naar erkenning en zullen we op verkenning gaan naar effectiever gedrag. Een combinatie van leuk, leerzaam, fun en verdieping.
 • Teambegeleidingstraject: Wilt u positief investeren in uw team of zijn er knelpunten? Dan helpen we graag met een traject op maat. In het traject gaan we zo concreet mogelijk te werk vanuit de theoretische achtergrond van het ervaringsleren en de groepsdynamica. Vertrouwen, samenwerking, communicatie en leiderschap zijn thema's die uitgebreid aan bod komen.
 • Individuele coaching: wanneer het welbevinden van een docent niet optimaal is heeft dit zijn weerslag op het team en de klas. Vaak spelen meerdere factoren een rol. De medewerkers van HUMUS helpen om inzichtelijk te krijgen wat er speelt én welke acties er ondernomen kunnen worden en helpen de docent deze te nemen. Zowel individuele gesprekken als lesobservaties maken onderdeel uit van een coachingstraject.
 • Begeleiding startende docenten: een start maken in het onderwijs wordt door veel docenten als zeer intensief ervaren. Van opleiding naar de praktijk, van theoretische kennis over groepsdynamiek voor een volle klas... dat kost veel energie. HUMUS helpt startende docenten op het pedagogische vlak. Hoe creëer je orde in de klas en hoe bewaar je die orde? Wat kan ik van mijn teamleden verwachten en wat verwachten zij van mij? Diverse thema's zullen, op de concrete situaties afgestemd, het revue passeren.
 • Presentatie en borging van jaarplannen: elk team heeft doelen voor het nieuwe cursusjaar. Maar hoe zet je doelen om in concreet gedrag. HUMUS helpt teams om hier op interactieve wijze vorm aan te geven zodat het plan gaat leven in het team. Draagvlak, betrokkenheid en enthousiasme zijn noodzakelijke ingrediënten om doelen te behalen.
 • Dag in de natuur:  Visie bepalen en teamontwikkeling in één. In samenwerking met Wij-leren. Hét kennisplatform voor onderwijs. Voor meer informatie klik hier.


Voor wie?
HUMUS is beschikbaar voor docenten en teams vanuit alle soorten van onderwijs. PO, VO, MBO en HBO docenten(teams) zijn bij ons hartelijk welkom en helpen we graag verder in hun ontwikkeling.

Wie leert groeit | wie groeit raakt geïnspireerd | wie geïnspireerd is durft gedrag en omgeving te veranderen | wie dat durft…...!

 

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Cornelis Vreeken.