Werkwijze bij het ervaringsleren

HUMUS biedt ervaringsleren aan teams die dagelijks in een profit organisatie, het onderwijs of in de (jeugd-) zorg samenwerken en ‘zich willen verbeteren’. Alle programma’s’ hebben de ingrediënten ‘Veilig, Verdiepend en Fun’ in zich.

Wij geloven dat ieder mens in staat is zich te ontwikkelen door te reflecteren. Daarvoor zetten wij uitdagende samenwerkingsactiviteiten in, in een schitterende outdoor omgeving.

De facilitators van HUMUS helpen de deelnemers zichzelf en anderen te spiegelen op gedrag tijdens en na de uitvoering. Daarmee werken de deelnemers aan het herkennen van wat zij doen .... en niet doen, wat dit met anderen doet..... en wat gedrag van anderen met hen doet.

Wie zijn of haar eigen gedrag herkent en zich emotioneel veilig voelt kan erkennen dat hij of zij degene is die daar iets mee kan.
Wie dat erkent en de verantwoordelijkheid voor eigen gedrag niet uit de weg gaat is in staat te verkennen rond ‘wat kan anders, hoe doe ik dat en wat levert het op?’ Hierbij helpen de facilitators van HUMUS met concrete tools.

De facilitators van HUMUS werken in ‘het hier en nu’,
• Acteren objectief op wat ze zien, horen en/of missen;
• Werken waardevrij, oordelen niet;
• Stellen hun mening uit;
• Zijn op de achtergrond;
• Vragen en wachten;
• Zijn praktisch;
• Luisteren;
• Helpen.

Ervaringsleren kan overal! Het Outdoor gedeelte van het programma speelt zich af in de natuur in Nederland, België of Engeland. Op het water, in het bos, in- en aan de rots. De natuur kan onze vijand zijn maar ook een krachtig bondgenoot. Actie in een natuurlijke en avontuurlijke omgeving spreekt de hele mens aan, zowel fysiek als mentaal. Dát maakt het grote verschil!