Kernwaarden HUMUS

Christen zijn.
Het is ons voornemen om de vraag ‘Wat zou Jezus doen’ onze werkwijze te laten bepalen. De Bijbel is hierbij ons 'kompas'.

Eerlijk zijn.
Eerlijk betekend voor ons dat wij onze talenten en beperkingen, en die van collega’s en cliënten, zonder veroordeling erkennen. 

Helpend zijn.
Wij zijn er van overtuigd dat wij onze deelnemers het beste hebben geholpen als zij hun ‘vraagstuk’ vanuit andere perspectief leren zien. 

Betrokken zijn.
Wij genieten van ons werk. Daardoor zijn wij dermate betrokken bij onze opdrachten dat wij de deelnemers snel veiligheid laten ervaren en ‘voelen’ wat er speelt of juist ontbreekt in de groep. In deze veiligheid nodigen we deelnemers uit zichzelf uit te dagen uit om ‘zaken’ door een andere bril te bezien en te experimenteren.

Inspirerend zijn.
Wij tonen inspirerend voorbeeldgedrag, zodanig dat het uitnodigt tot daadwerkelijke navolging. Wij delen, daardoor helpen wij anderen te groeien naar het helpen van anderen.

Natuurlijk zijn.
Wij werken altijd op unieke buitenlocaties. De natuur is onze vriend en vijand. Wij maken gebruik van haar geweldige metaforen en respecteren haar.