Outdoor teambuilding

Waarom outdoor teambuilding?

Door mensen uit hun eigen omgeving te halen en buiten te laten zijn, komen ze dichter bij zichzelf. Wanneer een team met mensen uit hun werkomgeving worden gehaald, leren ze elkaar op een andere manier kennen. Door samen activiteiten uit te voeren in de buitenlucht, ongeacht de weersomstandigheden, ziet men van elkaar hoe er in bepaalde situaties wordt gereageerd. Je krijgt door met elkaar buiten te zijn een heel andere groepsdynamiek.

Kom naar Humus Geeft Ruimte voor outdoor teambuilding.