Avontuurlijke projecten

Waarom avontuurlijke projecten!
Avontuurlijke projecten om projectteams succesvol te maken. Projecten zijn per definitie avontuurlijk! Met wie ga ik samenwerken? Halen we onze deadlines, blijven we binnen budget? Krijgen we iedereen ‘mee’? Hoe gaan we met tegengestelde belangen om? Enz…..!
Daarom is het ongelofelijk belangrijk elkaar voor dat het project begint écht te leren kennen. Wat zijn mijn en anderen hun kwaliteiten maar ook, wat zijn onze valkuilen en hoe blijven wij daar uit! Voorwaar, dat levert uitdagingen op. Uiteindelijk wil iedereen dat het project slaagt toch….?
 
Wat zijn avontuurlijke projecten?
Op onze outdoor locatie in IJzendoorn, of waar dan ook, brengen we door middel van leuke samenwerkingsactiviteiten de groepsdynamiek op gang. Elke activiteit wordt in de groep geëvalueerd. Teamleden kunnen veilig oefenen in hun rol en zelfs experimenteren met- en binnen rollen.  Het tweede deel van de dag werken met de kernkwadranten van Daniel Ofman waardoor kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en irritaties van de projectdeelnemers maar ook van het team als geheel helder worden. Alleen zo leer je elkaar écht kennen!
Bij een tussentijdse en / of eindevaluatie zien wij de teams terug op onze outdoor locatie. We staan dan niet alleen stil bij de al of niet behaalde resultaten maar ook bij emoties en gevoelens die spelen. Meest zetten we hier de werkvorm active reviewing in. Deelnemers bouwen in de groep of kleine subgroepen metaforisch het verloop van het project na. Waarna er naar elkaars verhalen wordt geluisterd en de tips en tops worden verzameld. Deze helpen we omzetten in concreet gedrag!
Afsluitend praten we elkaar informeel bij tijdens een heerlijke BBQ rond het kampvuur.

Voor wie avontuurlijke projecten?
HUMUS faciliteert tenderteams en uitvoerdersteams van grote bouwbedrijven die veel met onderaannemers werken. Maar ook bij grote veranderingen als ICT migraties, fusies, reorganisaties. Overal waar mensen voor het eerst gaan samenwerken aan een gezamenlijk doel.

Wie leert groeit | wie groeit raakt geïnspireerd | wie geïnspireerd is durft gedrag en omgeving te veranderen | wie dat durft…...!