Echt kennismaken met elkaar

Waarom!
Omdat er bij een fusie, overname, samenwerking of reorganisatie ‘nieuwe gezichten’ bijkomen waardoor er zoveel veranderd en u er bewust voor kiest aan een positieve cultuur te werken waarin ieder zijn / haar verantwoordelijkheid gaat / blijft nemen.
 
Elkaar echt leren kennen vraagt tijd, tijd om over kwaliteiten en kwetsbaarheden in gesprek te gaan. Alleen dan kunnen conflicten in de toekomst constructief bijdragen aan de doelstellingen van het bedrijf en blijven medewerkers betrokken.
Pas als mensen elkaar écht kennen staan ze open om optimaal samen te werken, het bedrijf en haar processen en producten te vertegenwoordigen en de kernwaarden uit te dragen. Daarom!
 
Wat?
We ontvangen u en uw collega’s op onze outdoor locatie in IJzendoorn, of waar dan ook, voor een één- of meerdaags volledig verzorgd kennismakingsprogramma.

Door middel van creatieve, actieve en soms ludieke, werkvormen faciliteren we de deelnemers in het kennismakingsproces en geven we ze meer en meer inzicht in zichzelf en in de ander. We nodigen hen, door de veilige setting waarin we werken, uit om ‘open en eerlijk’ te zijn naar zichzelf en de anderen. Onze facilitators zullen zorg dragen voor de werkvormen en zullen waar nodig feedback geven.

Stap voor stap betrekken we ook de harde kant van de organisatie in het proces zoals de visie, missie, doelstellingen, strategie en kernwaarden. Hierdoor ontdekken we steeds meer over onze eigen drijfveren en die van anderen en leren we in te zien van waaruit we handelen. In dit proces is volop ruimte om als manager uw eigen inbreng te hebben. Tenslotte is het uw team.
 
Ingeval van een meerdaags programma huren we een gezellig land- vakantiehuis en kunnen we er voor kiezen ’s morgens met een meditatief en/of sportief moment te beginnen waarin deelnemers wisselend een rol vervullen en de avonden gedeeltelijk ‘vrij’ in te plannen. Het leren kennen blijft ook dan ‘de rode lijn’.
 

Voor wie?
HUMUS faciliteert de RvB, DGA’s, directeuren en managers / teamleiders van ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf, zorgaanbieders en scholen. We helpen  hen en hun teams / groepen aan ‘de zachte kant’ met inzicht en begrip voor ‘de harde kant’.  De groepsgrootte is in overleg.


Wie leert groeit | wie groeit raakt geïnspireerd | wie geïnspireerd is durft gedrag en omgeving te veranderen | wie dat durft…...!

Neem voor meer informatie contact op met Cornelis Vreeken.