Teambuilding bedrijven

Waarom teambuilding bedrijven?

Om een team te laten samenwerken is het belangrijk dat collega’s hun eigen en elkaars betere en mindere eigenschappen, hun kwaliteiten en kwetsbaarheden kennen. Daarnaast is het belangrijk dat iedere collega zijn of haar kwaliteiten kan inzetten en er een beroep op wordt gedaan. Zodanig dat hij of zij optimaal functioneert en zich daar comfortabel bij voelt. Wanneer een lid van het team of het team in zijn geheel, niet meer optimaal functioneert, is teambuilding voor bedrijven een goede oplossing.

Wat gaan we doen?

De locatie van HUMUS is midden in de uiterwaarden van de Betuwe waar we veel ruimte hebben om samenwerkingsactiviteiten te ontplooien. Buitenactiviteiten zijn goed voor de mindset, maar ook voor het lichaam. Afhankelijk van de mensen, thema’s, leerdoelen, ambities, bepalen we een aantal  samenwerkingsactiviteiten die de groep met onze facilitator gaat uitvoeren. De invulling van de samenwerkingsprogramma’s verschilt dus bij iedere groep, de basis gaat om samenwerken, vertrouwen, communicatie en inzage in de groepsdynamiek. Tijdens de activiteiten kan de facilitator deelnemers uitnodigen om verschillende rollen te oefenen om hen daarmee bewust te laten worden van gedrag van zichzelf en het effect daarvan op anderen en het effect van gedrag van anderen op henzelf. Door reflectie, feedback en spiegelen krijgt elk teamlid meer en meer herkenning en erkenning in de groepsdynamiek en ontstaat er, als het veilig is, ruimte om ‘nieuw’ gedrag te verkennen.

We doen dit voor teams van organisaties en bedrijven, scholen en klassen die onveilig zijn of juist excellent opereren en beseffen dat dit continue onderhoud vraagt.

Wat levert het op?

Ervaringsleren beklijft! Een dag heerlijk met elkaar buiten bezig zijn, plezier hebben en tegelijk verdiepen, groeien en verbeteren. Maar ook een groep collega’s en / of leerlingen die na een aantal weken nog praten over wat ze geleerd hebben en dat in de praktijk brengen.

Het beste uit uzelf en uw team halen? Kom naar HUMUS geeft Ruimte voor Teambuilding bedrijven.